TANTO Klub Sztuk Walki Pozna


Menu


Treningi dla dzieci

Na chwilę obecną treningi odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 17.30-18.30. Są to treningi dla dzieci w wieku 7-12 lat. Grupa przedszkolaków na razie ma zawieszone zajęcia. Ponieważ na sali może przybywać 12 osób, należy zgłosić się do sensei'a Jożika i sprawdzić czy są wolne miejsca.
Wytyczne, których prosimy się trzymać:
- przy wejściu dezynfekcja rąk;
- dzieci przyprowadzamy na 5-10 minut przed treningiem i odbieramy 5-10 minut po skończonych zajęciach (tak, żeby nie spotykać się z innymi grupami);
- oczywiście dzieci przyprowadzamy zdrowe;
- w miarę możliwości dzieci niech będą już przygotowane do treningu (przebrane);
- nie ma możliwości czekania na dzieci w środku.
Pamiętaj, że przychodząc na trening podejmujesz ryzyko, że możesz się zarazić, gdyż ktoś może bezobjawowo przechodzić koronawirusa i nie ma świadomości, że zaraża (i pomimo podjętych środków będzie roznosił wirusa). Jeżeli ktoś z chodzących na treningi dowiedziałby się, że miał styczność z osobą chorą to prosimy, aby dał nam znać, abyśmy mogli poinformować innych o zagrożeniu.


Copyright by Antrax - Graphic Designer 2008