TANTO Klub Sztuk Walki Pozna


Menu


Tai-jutsu dla dzieci

Dzieci ćwiczą w dwóch grupach wiekowych:
  • dzieci 4-6 lat (przedszkolaki) ćwiczą 2 razy w tygodniu. W tej grupie wiekowej główny nacisk kładzie się na rozwijanie koordynacji ruchowej, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz na naukę bezpiecznego upadania. Dzieci podnoszą wiarę w siebie i uczą się pracy w grupie.
  • dzieci 7-12 lat ćwiczą 2-3 razy w tygodniu. Ćwiczenia w ramach tej grupy mają rozwinąć ogólną sprawność fizyczną, nauczyć wzajemnego poszanowania siebie i współpracy. Dzieci uczą się padów, dźwigni, podcięć, rzutów, bloków, uderzeń i kopnięć. Doświadczenie pokazuje, że dzieci uczęszczające na te zajęcia lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Potrafią pomóc sobie i innym.

Dzieci ćwiczą na dwóch salach w Poznaniu:
  • na ul. Gnieźnieńskiej 2 (Zawady) treningi odbywają się trybem ciągłym przez cały rok (zarówno w ferie zimowe, jak i w wakacje).
  • na ul. Newtona 14 (os. Kopernika) treningi odbywają się od września do czerwca (z feriami zimowymi włącznie). W czasie wakacji dzieci ćwiczące na tej sali mają możliwość trenowania na drugiej sali.Istnieje możliwość zorganizowania treningów w przedszkolach (również w okolicach Poznania) w godzinach przedpołudniowych.

Zapraszamy do współpracy organizatorów półkolonii letnich i "zimy w mieście". Przeprowadzimy trening dla dzieci w godzinach przedpołudniowych na sali na ulicy Gnieźnieńskiej 2 lub na miejscu organizowanych półkolonii.

Więcej informacji w sprawie treningów dzieci pod telefonem: 501-069-013 (Prosimy nie dzwonić podczas zajęć).

Plan zajęć


Copyright by Antrax - Graphic Designer 2008