TANTO Klub Sztuk Walki Pozna


Menu


Taiho-jutsu - techniki interwencyjne

Taiho-jutsu zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie: technik interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, taktyki walki, działań zespołowych, ochrony osoby trzeciej (VIP), udzielania pierwszej pomocy. Dla ambitnych jest możliwość poznania technik wspinaczki i zjazdów na linach lub płetwonurkowania i zajęć wodniackich. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu pod okiem doświadczonego instruktora Zbigniewa Karalusa (Vader). Techniki oparte są o japońskie sztuki walki, a także o najnowsze rozwiązania techniczne. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tych spotkaniach umożliwi również wymianę doświadczeń ludzi z różnych "środowisk mundurowych".
Więcej informacji pod telefonem 886-046-611.

Techniki interwencyjne    Techniki interwencyjne    Techniki interwencyjne    Techniki interwencyjne    Techniki interwencyjne   

Plan zajęć


Copyright by Antrax - Graphic Designer 2008